Jäsenrekisteriseloste

Tampereen Teekkarien Hiihto- ja Purjehdusseura ry Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen jäsenrekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ  
Tampereen Teekkarien Hiihto- ja Purjehdusseura ry  TTHP Korkeakoulunkatu 3, 33101 Tampere 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 
Kristian Mikkola 
Yhdistyksen tiedotusvastaava 
kristian.mikkola@tuni.fi 

3. REKISTERIN NIMI 
Tampereen teekkarien hiihto- ja purjehdusseuran jäsenrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Yhdistyslain 11§:n mukainen jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. 

5. REKISTERIN SISÄLTÖ 
Rekisteriin kirjataan tiedot jäsenen täydellisestä nimestä ja kotikunnasta sekä jäsenyyden luonteesta sääntöjen mukaisesti. Lisäksi talletetaan sähköpostiosoite tiedottamista varten. 

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Jäsentiedot kerätään jäseneltä itseltään. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN 
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen ja hyvän tietoturvan mukaisesti asiattomilta suojattuna. 

9. TARKASTUSOIKEUS 
Jäsenrekisteriin merkatuilla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on kirjattu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena tässä selosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Etsi